Extranet Miele

Systeemvereisten en belangrijke instellingen

Inhoud

1Systeemvereisten
2Nagaan van de Internet Explorer versie
3Activeren van de Session Cookies
4Java Script activeren
5Opletten bij Favorieten (favorites/bookmarks)

De beelden in deze handleiding werden gemaakt vanuit een Engelstalige versie van Internet Explorer. De benamingen in het Nederlands zijn natuurlijk anders maar door deze expliciete beelden zeer eenvoudig terug te vinden.


1 Systeemvereisten

Hardware:PC met internetmogelijkheden
schermresolutie >= 1024 x 768
Software:Microsoft Internet Explorer Versie 6.0
Session Cookies activeren
Java Script activeren
Opgelet bij favorieten (bookmarks)

2 De versie van Internet Explorer nagaan

Voor het gebruik van het Miele Extranet moet op uw PC Internet Explorer Versie 6.0 of hoger ge´nstalleerd zijn. Om de versie van Internet Explorer na te gaan, moet Internet Explorer geopend worden en in de menubalk het pad Help à About Internet Explorer gekozen worden.

screen1

De hieronder afgebeelde dialoogbox verschijnt. Hierin kunt u de versie van Internet Explorer aflezen.

screen2

3 Activering van de Session Cookies

Cookies zijn kleine datapakketjes, die door de server met de opgeroepen internetpagina toegezonden worden en door de browser in een speciale map bewaard. De bedoeling van cookies is dat geen informatie meer moet opgestuurd worden door de browser bij het oproepen van een internetpagina indien de gebruiker deze informatie eventueel reeds op een andere pagina ingegeven had. Cookies hebben voor een deel een slechte naam omdat sommige servers ze aanwenden om een gebruikersprofiel op te stellen. Cookies kunnen echter nooit op een lokale PC gegevens bewerken of programma's uitvoeren. Ze kunnen van een vervaldatum voorzien zijn; is dit niet het geval dan worden ze op het einde van de sessie automatisch gewist.

Indien u cookies volledig deactiveert of gedeactiveerd heeft, kan u zich niet aanmelden bij het Miele Extranet. Om het Miele Extranet te kunnen gebruiken moet u minstens het gebruik van cookies toestaan bij elke sessie. Bij deze instelling kan u probleemloos werken, maar wordt u ook verwittigd als andere sites cookies willen opslaan.

Om de functie Historie (rechtse Beeldschermrand) te gebruiken, zijn in het Miele Extranet opgeslagen cookies nodig. Op de volgende pagina's wordt het activeren van de cookies voor Internet Explorer 6.0 behandeld.

Open Internet Explorer en kies pad Tools --> Internet Options...

screen3

Volgende dialoog verschijnt. U kiest tabblad "Privacy".

screen4

In de nieuwe dialoogbox klikt u in de afdeling "Settings" de knop "Advancedů" aan.

screen5

In de dialoogbox "Advanced Privacy Settings" moeten minstens volgende instellingen voorhanden zijn.

  1. First-party Cookies: hier kan elk van de drie opties gekozen worden. (indien u met Historie in het Miele Extranet wil werken moet u "Accept" kiezen).
  2. Third-party Cookies: hier kan elk van de drie opties gekozen worden
  3. Always allow session cookies: deze optie moet verplicht gekozen worden (zie hieronder).
De nieuwe instellingen moeten met de knop "OK" bevestigd worden.

screen6

4 Java Script activeren

JavaScript is een Script-taal, die in HTML-documenten aangewend wordt. Ze maakt een uitbreiding van de zuivere HTML-functionaliteit met bijkomende functies mogelijk. In het Miele Extranet voor dienst na verkoop wordt JavaScript gebruikt, om het bedieningscomfort te verhogen. Dus voor het Miele Extranet voor dienst na verkoop is JavaScript absoluut noodzakelijk.

Om het Java Script niet manueel te moeten instellen, wordt het Extranet als vertrouwenswaardige site ingevoerd. Bij vertrouwenswaardige sites is in de standaardinstelling Java Script geactiveerd. Deze manier van doen heeft het bijkomende voordeel, dat Java Script slechts voor de vertrouwenswaardige sites geactiveerd is en niet automatisch voor alle internetpagina's.

In wat volgt wordt uitgelegd hoe het Extranet in de vertrouwenswaardige sites ingevoerd wordt voor Explorer Versie 6.0.

De Internet Explorer moet geopend worden en het pad Tools --> Internet Options gekozen.

screen3

Volgende dialoogbox verschijnt. Kies het tabblad "Privacy".

screen4

In de nu zichtbare dialoogbox moet in het blok "Web Sites" de knop "Editů" gekozen worden.

screen7

Onder "Address of the Website" vult u https://www3.miele.de in. Om te bevestigen dat u de site aan de lijst met vertrouwenswaardige sites wil toevoegen drukt u de knop "Allow". U verlaat het dialoogvenster door "OK" te drukken.

screen8

5 Opgelet bij favorieten (bookmarks)

Met de hulp van favorieten kan men frequent bezochte internetpagina's in het menu "Favorites" in Internet Explorer opnemen. Daardoor kunnen deze pagina's dan snel bereikt worden.

Favorieten zijn niet altijd even betrouwbaar. Voor het Miele Extranet moet u er op letten, dat u slechts de startpagina als favoriet kiest. Alle andere pagina's kunnen bij het heroproepen tot een fout aanleiding geven.